Sự thật kỳ 10. Ít chú ý sức khỏe

Chuyên mục giải trí

SỰ THẬT VỀ 90% ĐÀN  ÔNG  (nhiều kỳ).

Kỳ 10: Ít chú trọng sức khỏe

1.  90 % đàn ông thường ít khi  chú ý lắng nghe cơ thể mình; 90 % đàn ông chỉ nghĩ tới bác sĩ khi bóng thần chết đã thấp thoáng đâu đây.

2. 90% đàn ông thường không mấy ai tin rằng mình có bệnh 90% khi thấy được mình có bệnh thì đã quá muộn.

 (Mời bạn xem tiếp kỳ 11: Vừa mừng - vừa lo)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'20801','qodjr9oh2biugrfo34qnjdpdq0','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-15 00:56:24','/a265674/su-that-ky-10-it-chu-y-suc-khoe.html')