Sự thật kỳ 10. Ít chú ý sức khỏe

Chuyên mục giải trí

SỰ THẬT VỀ 90% ĐÀN  ÔNG  (nhiều kỳ).

Kỳ 10: Ít chú trọng sức khỏe

1.  90 % đàn ông thường ít khi  chú ý lắng nghe cơ thể mình; 90 % đàn ông chỉ nghĩ tới bác sĩ khi bóng thần chết đã thấp thoáng đâu đây.

2. 90% đàn ông thường không mấy ai tin rằng mình có bệnh 90% khi thấy được mình có bệnh thì đã quá muộn.

 (Mời bạn xem tiếp kỳ 11: Vừa mừng - vừa lo)