Ngốc kỳ 7. Ngu gì mà trèo cho mỏi

Chuyên mục Giải trí: Ngốc quá anh người yêu ơi (nhiều kỳ)

Ngốc kỳ 7: Ngu gì mà trèo cho mỏi

Cô bạn cùng cơ quan tâm sự:  Xa xôi hai đứa vẫn quyết tâm đến với nhau. Một lần tớ đưa hắn về thăm nhà. Bố tớ kể chuyện mối tình của bố mẹ tớ rất khó khăn ly kỳ mới đến được với nhau và đọc câu: Thương nhau mấy núi cũng trèo…(ý là động viên hắn).

Ai ngờ tự nhiên hắn buột miệng: Ngu gì mà trèo cho mỏi con gái hồi nào cũng đầy mà bác…

(Mời bạn xem tiếp Ngốc kỳ 8 : Nhà này cũng dễ lắm)